03.04.2012

Na ekologické farmě Sasov na Vysočině chovají především prasata, ale nejen je. Najdete u nich i krávy bez tržní produkce mléka (maso), kozy a koně. Pěstují například brambory, ze kterých vyrábí hranolky, tolárky nebo loupané brambory pro gastroprovozy.

Pan Sklenář (majitel farmy) se proslavil především unikátním přístupem k chovu prasat. Ta jsou chována skupinově. Na českém trhu si nemůžete koupit vepřové maso s vyšším standardem životní pohody chovaných čuníků.

"Život našeho prasátka začíná porodem v porodně prasnic. Zde je spolu s matkami a ostatními sourozenci (počet odchovaných selat na naší farmě se pohybuje kolem 18 ks selat za rok ve dvou vrzích) v hlídaném stájovém prostředí na vyhřívaných podlážkách. Ve stáří asi 35 dní jsou selata společně s matkou přesunuta do rodinné stáje", říká pan Sklenář z biofarmy Sasov. Život čuníků pokračuje ve skupině 5 - 7 prasnic s jedním kancem. Ve 3 měsících jsou selata odstavena a zhruba v 7 měsících poražena na jatkách přímo na farmě.

Je třeba dále zdůraznit, že při všech přesunech v rámci farmy chodí prasata po svých a nejsou stresována převozy dopravními prostředky, a to včetně poslední cesty. Dá se říci, že celý chov hospodářských zvířat na biofarmě je založen na co největší pohodě zvířat a na jejich co nejpřirozenějších životních podmínkách.

Životní pohoda prasat se samozřejmě projevuje na kvalitě jejich masa. Přijďte se přesvědčit do Farmářského obchodu.

 č.1
 č.2
 č.3

»zpět do archivu novinek